“Ik wil over drie jaar een gouden medaille halen op de Paralympische Spelen in Parijs.” 


Heel bewust het hoofd, hart en lichaam met elkaar verbinden, maakt dat je krachtig in het leven staat.

Wat er ook gebeurt in het leven en waar je ook mee te maken krijgt. Wij geloven dat iedereen welzijn en geluk verdient. En wij geloven ook dat elk mens in staat is om daar zelf sturing aan te geven. Door inzicht te krijgen in hoe je met de buitenwereld omgaat (bewust én onbewust), ga je ervaren hoe het voor jou werkt en dat je dat zelf kunt beïnvloeden. Dan is het niet meer wat je overkomt maar dan neem je de regie over wat er gebeurt.

 

De methode 'IK - JIJ - WIJ' is een lesprogramma voor het basisonderwijs waarin we jonge kinderen dit al leren zodat ze:

  • onder alle omstandigheden zichzelf kunnen zijn 
  • meer open staan voor anderen 
  • zich beter in hun vel voelen
  • meer zelfvertrouwen hebben

Op deze site vind je al veel informatie over de methode IK - JIJ - WIJ. Ben je werkzaam in het basisonderwijs en heb je interesse of wil je er nog meer over weten? Dan kom ik graag bij je langs, online of offline, om kennis te maken en je er meer over te vertellen.

Je kunt me bellen op +31 6 51364516. 


Welzijn door bewustzijn.. De methode IK - JIJ - WIJ.

wat            

hoe                   

voor wie

waarom      

opbrengst

: bewustzijnstraining voor kinderen

: methode “IK - JIJ - WIJ”

: kinderen van 4-12 jaar 

om tegenslagen de baas te zijn

: eigenaarschap over eigen welzijn  

 "Gedachten, gevoelens en gedrag in balans brengen en daar eigenaar van zijn". 


Om het groeiproces van het kind optimaal te stimuleren, nemen wij de ouders en leerkrachten mee in het programma en faciliteren we ouders en leerkrachten met aanvullende informatie, oefeningen en lesmateriaal.

 

In de 6 lessen, die we kind en ouder/ begeleider aanbieden, leer je hoe je door anders te kijken, beter kunt reageren op de wereld waar je mee te maken krijgt. Hiervoor zijn 6 vaardigheden en eigenschappen van belang. Ze vormen de thema's van de 6 lessen:

  • Nieuwsgierig zijn
  • Relativeringsvermogen
  • Respect
  • Zelfbewustzijn
  • Flexibiliteit
  • Zelfverantwoordelijkheid


Als ouder, leerkracht en school heb je allemaal een rol in de ontwikkeling van het kind.

kind

Ieder kind is uniek, authentiek en iedere dag in ontwikkeling.  De methode bevat informatie en creatieve oefeningen die het kind aanzetten tot  bewust-wording vanuit de eigen kwaliteiten. De lessen zijn altijd op dezelfde manier opgebouwd. Dit geeft herkenning en zorgt voor rust en duidelijkheid. 

Ouder/ verzorger

Als ouder of verzorger nemen we je graag mee in het traject via (online-) bijeenkomsten. We vertellen je wat we in de klas hebben gedaan. Ziet u uw kind oefenen in nieuw gedrag, reageer daar dan positief op en probeer daar in mee te gaan. Het zal uw kind motiveren om het maximale uit het programma te halen.

leerkracht

Als leerkracht word je voorafgaand aan elke les geïnformeerd over de inhoud en de achterliggende gedachte die ten grondslag ligt aan de lesinhoud. Verder spreken we samen door wat jouw inbreng kan zijn. Als leerkracht kun je de thema's blijven gebruiken in je lessen en bij de begeleiding van de kinderen.

school/onderwijs

Een school die de ontwikkeling van het kind centraal zet, niet alleen cognitief maar ook sociaal emotioneel, bouwt hiermee aan een stevige basis voor het kind in de maatschappij. Hiermee krijg je een inclusieve maatschappij waarin iedereen er mag zijn en waarin mensen op een mooie manier met elkaar omgaan.De 6 aspecten van persoonlijke ontwikkeling

Wij geloven dat de bewustwording van jezelf en de wereld om je heen een proces is van 6 aspecten. Het begint bij weten wie je bent en dat je ruimte in mag nemen. Vervolgens word je je bewust van wat je voelt en wilt.  Je krijgt inzicht in hoe je respectvol met je omgeving om kunt gaan en je wordt je ervan bewust hoe je van anderen kunt leren. En tenslotte ga je dat oefenen en toepassen. Je ziet dan dat het werkt!

DIT BEN IK

 

 

 

Ik ben zelfbewust.

Ik ben een eigen iemand. 

DIT IS MIJN PLAATS

 

 

Ik ben geaard en heb mijn eigen plek op de wereld.

DIT IS WAT IK VOEL

 

 

Ik ben uniek. Ik ben een mens met een eigen gevoel.  

DIT IS WAT IK WIL

 

 

Ik heb zelf-vertrouwen. Ik heb een eigen wil. 

IK BEN EEN SOCIAAL WEZEN

 

Ik ben onderdeel van mijn familie, klas, vrienden, etc. 

DE VOLWASSENE EN IK

 

Ik kan leren van de kennis en ervaring van volwassenen. "Ik ben niet wat me overkomt. Ik ben wie ik kies te zijn."