· 

Corona schudt aan ons allemaal

Een (corona) crisis beïnvloedt in hoge mate ons welbevinden. We ervaren de wereld anders en reageren anders op elkaar. Wat eerst ‘gewoon’ was, is veranderd in vragen als ‘wat hoort wel?’ en ‘wat hoort niet?’. De uitdagingen die we nu ervaren gaan over angst, onzekerheid, frustratie, boosheid, rouw en rouwverwerking. Recent onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis wijst uit dat, sinds de coronacrisis, 5% van de kinderen tussen de 8 en 18 jaar kampt met meer slaapproblemen, 7% met meer boosheid, 10% met meer somberheid en 15% met meer angstklachten. In de toekomst kan dit leiden tot angststoornissen, onverwerkte emoties en erger.

Als maatschappij betalen we dan uiteindelijk een hele hoge prijs, tenzij we nu psychische problemen kunnen voorkomen. Daarom pleiten wij ervoor om van de mentale gezondheid een gezamenlijke maatschappelijke prioriteit te maken.

Daar waar je eerst ‘gewoon’ tot ontwikkeling kwam, vraagt de veranderde wereld nu om een identiteitsontwikkeling die tot nieuwe sociale vaardigheden uitnodigt.

Wat er ook gebeurt in ons leven en waar we ook mee te maken krijgen. Wij geloven dat je altijd welzijn en geluk verdient. En wij geloven ook dat wij als mens in staat zijn om daar zelf sturing aan te geven. Door je inzicht te geven in hoe we met de buitenwereld omgaan (onbewust en bewust) ga je bewust worden hoe het voor jou werkt. Je gaat ervaren dat je het zelf kunt beïnvloeden. Dan is het niet meer wat je overkomt maar dan neem je de regie over wat er gebeurt.

 

Daarnaast helpt het om een pandemie en de wijze waarop het jou persoonlijk treft vanuit diverse perspectieven te bekijken, wat begrip en mededogen oplevert en ook weer nieuw perspectief

Denkstrategieën en hoe je de wereld (extern) waarneemt (intern) kunnen daar heel behulpzaam bij zijn.

Het is goed om jong (kind) en oud (opvoeders/ begeleiders) te leren om gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar in verband te brengen en nog belangrijker is het om te leren hoe je daar zelf eigenaarschap/ autonomie in kunt verwerven. Baas zijn over je eigen emoties, op welke leeftijd ook. Onrust in je hoofd en lijf wil niemand.

Ik word weer eigenaar van hoe ik me wil voelen, hoe ik wil denken, en hoe ik wil zijn. Met als basis een positief zelfbeeld: Dit ben ik en dit is mijn plaats.

In de lessen die we kind en ouder/ begeleider aanbieden, laten we ze kennismaken met het voorkeurssysteem dat ze intrinsiek hanteren om de wereld ‘te zien, te horen, te voelen’. Dat biedt ruimte om te praten over wat er in je hoofd gebeurt, om weer rust te krijgen in je hoofd.

Wat het extra oplevert is:

  • Autonomie
  • Eigenaarschap
  • Regie in eigen hand
  • Eigenheid
  • Aansluiten op talent
  • Bewustwording van jezelf
  • Bewustwording van de ander
  • Bewustwording van de wereld om je heen
  • Betrokkenheid  

Een crisisperiode leert ons hoe belangrijk het is dat we met tegenslagen kunnen omgaan. Er valt zoveel winst te behalen als je dicht bij jezelf kunt blijven en de rust in je hoofd en lichaam kunt bewaren.