"Een leraar raakt voor altijd. Zijn invloed gaat een leven lang mee".


Samen op reis

De methode IK - JIJ - WIJ omvat 6 lessen die wekelijks of om de week door Team Ubavka worden verzorgd. Als leerkracht ken je bij uitstek de groepsdynamiek in jouw klas en weet je die in te zetten om het proces positief te beïnvloeden.  

Voorafgaand aan elke les wordt je door Team Ubavka geïnformeerd over de inhoud en de achterliggende gedachte die ten grondslag ligt aan de lesinhoud. Verder spreken we samen door wat jouw inbreng kan zijn. Als leerkracht kun je de thema's blijven gebruiken in je lessen en bij de begeleiding van de kinderen.

Ga je mee?

  • Team Ubavka verzorgd voorafgaand aan de lessen een kick-off-sessie voor leerkrachten.
  • Voordat we de les aan de leerlingen geven, wordt je geïnformeerd over de theorie. Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in de boodschap die in de les zit zodat je daar zelf verder op door kunt gaan.
  • Je krijgt toegang tot een eigen pagina op de website waar we per les vertellen en laten zien wat de kinderen gedaan en geleerd hebben.
  • De methode voorziet in uitgeschreven extra lessen, praatkaarten, oefeningen en opdrachten om ook tussen de lessen door, of op andere momenten in het jaar,  bewustwording met je klas te realiseren.