"Sociale emotionele ontwikkeling, veerkracht, bewustzijn leidt tot Welzijn".


De basis is een positief zelfbeeld: dit ben ik en dit is mijn plaats.

Een school die de ontwikkeling van het kind centraal zet, niet alleen cognitief maar ook sociaal emotioneel, bouwt hiermee aan een stevige basis voor het kind in de maatschappij. Hiermee krijg je een inclusieve maatschappij waarin iedereen er mag zijn en waarin mensen op een mooie manier met elkaar omgaan.

Een crisisperiode als bijvoorbeeld de Corona pandemie leert ons hoe belangrijk het is dat we met tegenslagen kunnen omgaan. Er valt zoveel winst te behalen als je dicht bij jezelf kunt blijven en de rust in je hoofd en lichaam kunt bewaren. Denkstrategieën en hoe je de wereld (extern) waarneemt (intern) kunnen daar heel behulpzaam bij zijn. Het is goed om jong (kind) en oud (opvoeders/ begeleiders) te leren om gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar in verband te brengen en nog belangrijker is het om te leren hoe je daar zelf eigenaarschap/ autonomie in kunt verwerven. Baas zijn over je eigen emoties, op welke leeftijd ook. Onrust in je hoofd en lijf wil niemand. 

 In de lessen die we kind en ouder/ begeleider aanbieden, laten we ze kennismaken met het voorkeurssysteem wat ze intrinsiek hanteren om de wereld ‘te zien, te horen, te voelen’. Dat biedt ruimte om te praten over wat er in je hoofd gebeurt, om weer rust te krijgen in je hoofd. Wat het extra oplevert is:

  • Autonomie
  • Eigenaarschap
  • Regie in eigen hand
  • Eigenheid
  • Aansluiten op talent
  • Bewustwording van jezelf
  • Bewustwording van de ander
  • Bewustwording van de wereld om je heen
  • Betrokkenheid  

Ben je werkzaam in het basisonderwijs en heb je interesse of wil je er nog meer over weten? Dan kom ik graag bij je langs, online of offline, om kennis te maken en je er meer over te vertellen. Je kunt me bellen op +31 6 51364516.


Over (Team-) Ubavka

 

"De snel veranderende wereld vraagt om een identiteitsontwikkeling die tot nieuwe sociale vaardigheden uitnodigt".

 

Wie zijn wij

Ik ben Ubavka Jovanoska: moeder, coach, therapeut, begeleider, co-teacher en trainer. Ik werk als zelfstandige met een eigen praktijk  waarin ik kinderen en volwassenen met uiteenlopende problematiek begeleid.

De naam 'team Ubavka' staat voor een groep professionals met wie ik indien nodig samenwerk. Het maakt dat ik voor iedere school, groep of opdracht het juiste kan aanbieden. 

 


Onze visie

Wij staan voor een emotioneel gezond mens in deze maatschappij.

“Een kind in zijn mooiste vorm kleien is makkelijker dan een gebroken volwassene helen.”

 Hoe jonger de mens dit bovenstaande inzicht aangereikt krijgt hoe meer groeitijd het heeft om hierin krachtig te ankeren. Daarom ligt onze focus vooral op basisschool kind.